ENG

Jsou únikové hry bezpečná zábava nebo risk?

Během únikovky jste zavření v místnosti, ze které se musíte do 60 minut dostat ven. Pracujete s rekvizitami, ale také s hádankami a indiciemi. Některé únikové hry mohou být i strašidelné a vhodné pro silné povahy. Jedná se o bezpečnou zábavu nebo je to risk?

Během únikovky jste zavření v místnosti, ze které se musíte do 60 minut dostat ven. Pracujete s rekvizitami, ale také s hádankami a indiciemi. Některé únikové hry mohou být i strašidelné a vhodné pro silné povahy. Jedná se o bezpečnou zábavu nebo je to risk? 

Jsou únikové hry bezpečnou zábavou?

Únikové hry jsou obecně bezpečné, pokud provozovatelé i hráči dodržují příslušné bezpečnostní pravidla. Rizika jsou minimální, ale jako u každé fyzické aktivity je důležité k celé hře přistupovat s respektem. Nebojte, my dáváme velký pozor na to, aby se nikomu nic nestalo. Jak? Například všechny předměty, které nejsou součástí hry, jsou pevně přidělané k podložce. O nic se tak nemůžete zranit nebo některou z rekvizit rozbít. 

Co dalšího máme na starosti:

  • Bezpečnostní východy: Každá herna musí mít jasně označené a snadno přístupné bezpečnostní východy. Nouzové východy musí být vždy odemčené a volně přístupné. Kromě toho by měl být na místě plán evakuace a hráči by měli být seznámeni s nouzovými procedurami před zahájením hry.
  • Monitorování hry: Většina únikovek používá kamery a mikrofony pro monitorování hry, což umožňuje operátorům zasáhnout, pokud dojde k jakýmkoliv problémům nebo pokud hráči potřebují pomoc.
  • Bezpečnostní instruktáž a komunikace: Před zahájením hry je nezbytné, aby hráči obdrželi instruktáž o pravidlech a bezpečnostních aspektech hry. Je důležité, aby hráči věděli, jak požádat o pomoc nebo jak ukončit hru v případě potřeby.
  • Údržba a kontrola zařízení: Všechny rekvizity a zařízení používané v únikových hrách pravidelně kontrolujeme a udržujeme tak, abychom zajistili jejich bezpečnost a funkčnost.
  • Požární bezpečnost: Herní prostory musí splňovat požární normy a být vybaveny dostatečným počtem hasicích přístrojů.
  • Fyzická zátěž a zdravotní omezení: Operátoři by měli být informováni o jakýchkoli fyzických nebo zdravotních omezeních hráčů a měli by nabídnout alternativní řešení nebo upozornit na potenciální rizika spojená s účastí v určitých typech her.

Jaké požadavky musí splňovat room masteři

I na room mastery klademe vysoké nároky. Co vše musí splňovat? 

  • pravidelné lékařské prohlídky
  • znalost požární bezpečnosti
  • školení BOZP, PO a první pomoci

Samozřejmě nesmíme zapomenout na perfektní znalost veškerých únikových her a schopnost jednat v nepředvídatelných situacích

Únikových her se bát nemusíte

Bojíte se únikových her? Věřte nám, že je to zbytečné. Odhoďte obavy a přijďte si naplno užít zábavu, kterou jsme pro vás s našim týmem připravili. Jediné, čeho se můžete bát, jsou upíři ve hře Upíří hrobka. Pamatujte, že pokud se z místnosti nedostanete včas, budete našemu nebožtíkovi dělat společnost už navěky.

 

Tak jakou hru si vyberte? Těšíme se na vás!