ENG

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Chess KEY Room

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“)

Souhlasím s tím, aby subjekt Mgr. Lucie Zajíčková, IČO: 86597396, se sídlem Vítkova 241/10, Karlín, 186 00 Praha, Česká republika, (dále též jen „správce“), zpracovávala mé osobní údaje, které uvádím v tomto rezervačním formuláři, a to v rozsahu: jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo, pro následující účely:

  • zpracování a poskytování informací k rezervaci, datu a místu konání hry
  • poskytování informací o marketingových a slevových kampaních a dalších informací propagačního a reklamního charakteru (vč. zasílání obchodních sdělení), týkajících se správce, včetně průzkumů spokojenosti nebo žádostí o zpětnou vazbu; informace budou poskytovány emailem;
  • sumarizované údaje z formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce, nikoliv však pro účel zasílání marketingových informací a sdělení.

Tento souhlas je udělován na dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu.

Udělení souhlasu ke zpracování osobních i poskytnutí výše uvedených údajů je smluvním požadavkem správce, je zcela dobrovolné a lze jej kdykoli odvolat písemnou žádostí na e-mailu info@UnikoveHryVpraze.cz.

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně správcem.

Více informací o právech subjektu je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (www.uoou.cz).